Udgivelser

Guitar fra e til e er en guitarskole med musikkens sprog i fokus

Bøgerne er rettet mod elever i alle aldre, der ønsker at lære at spille guitar efter noder. For at opnå større spilleglæde og fællesskab om musikken er stykkerne hovedsagligt lavet som duetter. Det gør at eleven tilegner sig en god pulsfornemmelse, og musikken bliver fyldigere, fordi guitarstemmerne understøtter hinanden. Stykkerne er desuden suppleret med forøvelser og tekniske øvelser af forskellig karakter, og løbende indføres der nye rytmer, takt- og tonearter samt dynamikbegreber. Derudover spilles der senere flerstemmigt med tertser, sekster, oktaver og decimer.

For at fremme elevens musikalske og tekniske udvikling bygges der roligt ovenpå det nodefundament eleven fik lagt i første bog, så fokus kan ligge på disse elementer. Jeg har lavet materialet med henblik på, at undervisningen varetages af en kyndig vejleder, der forstår at formidle materialet. Derfor finder man ikke uddybende tekst i bøgerne.

Bøgerne kan bestilles hos Musikskolernes forlag, www.mufo.dk.


20 stykker for guitar 1 + 2

20 stykker for guitar 1 + 2 er solostykker der skaber en naturlig overgang mellem bøgerne i ’Guitar fra e til e’ serien. De musikalske og tekniske elementer som indgår i stykkerne er bygget op omkring det eleven lærer i bøgerne. Eleven får i højere grad mulighed for at stå på egne ben og arbejde med det personlige udtryk. Stykkerne er progressivt ordnet, og af meget forskellig karakter.

Bøgerne kan bestilles hos Musikskolernes forlag, www.mufo.dk.Bogserie med melodi- og solospil for el-guitar

’Rock’ serien er en el-guitarskole bestående af fire bøger som hver indeholder 20 sammenspils numre. Jeg har lavet disse bøger ud fra ønsket om, at begyndere skal have muligheden for at spille rock, men uden at de grundlæggende guitartekniske principper går tabt.

Bøgerne arbejder hen imod, at eleven vil være i stand til at spille rytmisk svære melodier og dermed få et godt fundament for solospil. Eleven vil blive mentalt udfordret og hændernes motorik udviklet i samme grad som med en ’klassisk’ guitarskole.

Numrene er skrevet i tabulatur, der er en let tilgængelig notationsform, som er suppleret med en rytmelinie ovenover, så det tydeligt fremgår hvor lang tid hver tone varer. Melodistemmen i alle numrene bygger videre på det samme tonemateriale, hvilket gør at eleven hurtig bliver fortrolig med tonerne, og derved lettere kommer videre i bogen. De forskellige teknikker i rockmusik f.eks. vrid, vibrato, glissando kan let indføres, og jeg har bevidst udeladt disse notationer for ikke at forvirre eleven. Det er derfor lærerens rolle, at anvende disse teknikker i numrene, når det findes passende. Hvis eleven skal udfordres yderligere, kan der prøves kræfter med basstemmen.

Bøgerne kan bestilles hos Musikskolernes forlag, www.mufo.dk.


Walkin’ shoes blues

Walkin’ shoes blues er en bog beregnet til de elever som har et grundlæggende solidt niveau. Alle stykkerne er baseret på en 12 takters blues i enten E eller A, og bliver i løbet af bogen mere udfordrende. Stykkerne er af forskellig karakter, og indeholder de forskellige blueselementer som f.eks. turnarounds, bluenotes og fastchange.

Bogen kan bestilles hos Musikskolernes forlag, www.mufo.dk.


Barrébogen

Barrébogen indeholder en række små melodier med akkorder til. Bogens formål er igennem disse melodier at optræne håndens styrke til at gribe barréakkorder, så de lyder rent. En barréakkord er en akkordtype, hvor man bruger en flad pegefinger, der trykker mere end 1 streng ned, og ofte bruges håndens andre fingre også i akkorden. I starten er det blot to strenge, man skal holde nede, men efterhånden, som man kommer frem, øges antallet af strenge, der skal holdes nede, der kræves flere kræfter, samtidig skal man også flytte barréakkorden til forskellige positioner på guitaren. I de sidste øvelser spiller man med fuld barré og her bruges flest kræfter. For at få mest ud af øvelserne, er det vigtigt at, man lytter og sørger for, at akkorden lyder rent hele vejen.

Bogen kan bestilles hos Musikskolernes forlag, www.mufo.dk.


30 lette solostykker for guitar

30 lette solostykker for guitar er 30 progressivt ordnede solostykker til eleven, der skal lære at spille melodier, hvor bastonen er med. Ved at indføre de løse basser først, får eleven en overskuelig begyndelse, fordi man kun skal forholde sig til tre bastoner E, A og D. Samtidig er det let at skelne noderne fra hinanden, da de ligger med betragtelig afstand. Eleven får god præcision med tommelfingeren, da der spilles på alle basstrenge. I de første stykker spilles bastonerne alene, men til sidst skal de også spilles samtidig med melodistemmen.

Bogen kan bestilles hos Musikskolernes forlag, www.mufo.dk.


Colourchords

Colourchords er en akkordbog henvendt til de mindste elever. Bogen anvender farvekoder til læring af akkorder, og indeholder 25 melodier i progressiv rækkefølge. Der er desuden mulighed for løbende at indføre forskellige strums (rytmer), alt efter elevens niveau. Metoden foregår således, at der sættes farveprikker på guitaren som matcher de akkorder der anvendes i melodierne. Akkorderne i bogen er også med farverprik og i prikken står akkordens navn. Senere kan man lade prikkerne sidde på guitaren, men spille stykker uden farve på, og til sidst fjerne prikkerne fra guitaren når akkorderne er helt integreret i elevens spil.